Hakkımızda

Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği (IBQS) dünyanın farklı bölgelerinde görme engellilere erişilebilir İslami hizmetler sağlayan kuruluşları bir araya getiren bir çatı kuruluştur.

Kuruluşumuzun misyonu erişilebilir din hizmetleri sağlayan kuruluşları bir araya getirmek ve İslam’ın mesajlarını dünyanın neresinde olursa olsun görme engelli bireylere erişilebilir formatlarda sunmaktır.

Amaçlarımız

Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği başlıca şu amaçlar için çalışır:

• Kabartma Kur’an okurluğunun görme engelliler arasında yaygınlaşmasını ve eğitimini desteklemek;

• Kabartma Mushafların kalite ve baskı standartları ile uluslararası düzeyde genel-geçer bir Kabartma Kur’an imlasının oluşturulması çalışmalarına öncülük etmek;

• Üyeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını temin ederek dünya üzerindeki erişilebilir din hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamak;

• Üyeleri arasında teknik ve finansal işbirliği mekanizmaları geliştirmek;

• Üyelerinin sahip oldukları kaynakları işbirliği anlayışı içerisinde etkin ve verimli kullanabilmeleri için mekanizmalar geliştirmek;

• Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyan görme engellilere Kabartma Mushaf ile diğer dînî kaynakları Kabartma ve diğer erişilebilir formatlarda temin etmek.

Kısa Hikâyemiz

Şubat 2013 tarihinde Selahattin Aydın tarafından 13 ülkede hizmet veren kuruluş temsilcileri Uluslararası 1. Kabartma Kur’an Konferansı’na katılmak üzere İstanbul’a davet edildi. 1. Uluslararası Kabartma Kur’an Konferansı’nın amacı Kabartma Kur’an imlası, Kabartma Mushaf basımı ve dağıtımı alanında yaşanan problemler ile güncel durumu ele almaktı. Konferansa katılan temsilciler, dünyanın farklı bölgelerinde erişilebilir islâmî hizmetler sağlayan kuruluşları bir araya getirecek bir çatı kuruluşun oluşturulmasına karar verdiler. Konferansa katılan temsilciler, kuruluşun ana statüsü ile kuruluş başvurusu için gereken evrakları hazırlamak üzere aynı yılın Ağustos ayında İstanbul’da yeniden bir araya geldiler. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 24 Nisan 2014 tarihli kararı ile Uluslararası Kabartma Kur’an Hizmetleri Birliği (IBQS) tüzel kişiliğini kazanmış oldu.